Psychologia rodziny

INTERAKCJE SEKSUALNE W MAŁŻEŃSTWIE

Wszelkie strategie związane z poznawaniem się małżonków przenoszą się na teren seksu. Współżycie sekskualne bywa traktowane bardzo często jako forma kary albo nagrody.Jakość małżeństwa przekłada się na satysfakcję małżeństwa
- problemy seksualne są przyczyną nieporozumień również w innych sferach życia małżeńskiego
- konflikty i nieporozumienia wpływają na jakość kontaktów seksualnych
- całkowite zakłócenia relacji małżeńskich powoduje trudności w komunikacji i trudności seksualne
Badania wykazały, że jakość małżeństwa jest tym wyższa im bardziej zadowolony seksualnie jest mężczyzna. Kobieta według badań jest bardziej zadowolona ze związku, gdy osiąga satysfakcję seksualną mężczyzna.
Ocena współżycia seksualnego powinna uwzględniać subiektywne potrzeby jednostki oraz swoiste potrzeby dla pary(zgodność lub komplementarność potrzeb). Każdy układ partnerski tworzy określone normy zachowań seksualnych, wyznaczany całokształtem relacji interpersonalnych między mężczyzną a kobietą.
Patologie w pożyciu małżeńskim występują wtedy, gdy potrzeby partnerów są różne i gdy różne są siły potrzeb seksualnych partnerów.
Wyróżniamy trzy kategorie norm zachowań seksualnych:
- optymalna- zachowania najbardziej pożadane z punktu widzenia indywidualnego i społecznego
- akceptowana – zachowania seksualne nie stanowią zagrożenia dla rozwoju osobistego człowieka, oraz dla więzi emocjonalnej między ludźmi
- tolerowanie – zachowania seksualne są akceptowane lub nie, w zależności od kontekstu sytuacyjnego, od charakteru układu partnerskiego
Prawidłowe i normalne jest takie zachowanie seksualne, które daje zadowolenie oraz spełnienie potrzeb obojga partnerów

Podobne

ZAGROŻENIA DLA RODZINY (MAŁŻEŃSTWA)
Myśląc o rodzinie w ujęciu klasycznym(mąż, żona, dzieci) zagrożeniem dla rodziny są wzrastające ilości związków nieformalnych, konkubinatów( bardzo często w tych związkach nie ma dzieci, są to związki otwarte, mało zintegrowane. Do momentu pojawienia się dziecka nie dochodzi do małżeństwa). Ważne są też rozwody – jest to dezintegracja wewnętrzna związku. Rozwody były zawsze, w każdych epokach, kulturach. Wzrost liczby rozwodów nie jsts spowodowany wyżem demograficznym czy wiekiem, tylko zachowaniem społecznym. Na świecie najwięcej rozwodów jest w USA. Natomiast w Europie rozwodzą się najczęściej Rosja, Litwa, Łotwa. Dane statystyczne wykazują, że w europie rozwodzi się do czwarte małżeństwo, natomiast w USA co drugie. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?:
- 80% rozwodów wynika z nadużywania alkoholu przez jednego z partnerów – jest to czynnik najbardziej charakterystyczny w Polsce
- niezgodność charakterów- najczęściej rozwodzą się wtedy małżeństwa po czterech latach
- niedotrzymanie wierności małżeńskiej – czynnik ten wzrasta wraz z wiekiem małżonków....

DEZINTEGRACJA MAŁŻEŃSTWA
Badania psychologów nad małżeństwem ujawniły przyczyny dezintegracji małżeństwa. Należy do nich sześć głównych grup:
1. zaburzenia interpersonalne – brak więzi z rodziną, brak zainteresowania dziećmi, utrzymywanie związków pozamałżeńskich czy też utrzymywanie tak zwanego modelu współczesnego małżeństwa.
2. Konflikty – trwałe, nierozładowane napięcia mają destruktywny wpływ na małżeństwo. Konflikty wynikają z uczuć, emocji, tworzą strefę emocjonalną związku. Im silniejsza jest struktura małżeństwa tym bardziej emocje nabierają na zanczeniu. Małżonkowie silniej doświadczają rozczarowań, a wtedy większe jest ryzyko rozwodu. Wnioskować można z tego, że rozwodzą się małżeństwa te najbardziej kochające się. Zasada ta dotyczy również młodych małżeństw.
Skoro podstawowe podłoża konfliktów:
- cechy osobowe partnerów- pewne nawyki, wady, różnice kulturowe
- obiektywna sytuacja rodzinna – można tutaj zaliczyć kłopoty finansowe, mieszkaniowe
- konfliktotwórcze cechy osobowości
- konsumpcyjne nastawienie partnerów
- brak trwałego i dojrzałego uczucia
- różnice światopoglądowe
3. Choroba jednego z partnerów – utrudnia zaspokojenie potrzeb zdrowego parntera. Aż 30% małżeństw w czasie choroby...

SZCZĘŚCIE MAŁŻEŃSKIE
Szczęście wynika z uniezależnienia się do cierpień i ograniczeń, od potrzeb i żądań. Jest cechą osobowości. Pojęcie powodzenia, sukces, zadowolenie stosuje się zamiennie w przypadku psychologii rodziny. Zadowolenie jest realizowane poprzez zaspokajanie pragnień i jest związane z aktualną sytuacją. Warunki dobrego przystosowania w małżeństwie:
- zgodność w kwestiach zasadniczych ( ilość dzieci, wiara)
- wspólne zainteresowania
- wzajemne okazywanie uczuć- miłości. Można tutaj użyć porównania, że uczucie jest jak kwiatek, należy go pielęgnować.
- powstrzymywanie się od roszczeń, pretensji( nie można wracać do tego co już było)
- wolność od cech neurotycznych
Bardzo trudno jest określić kryteria jakości małżeństwa, ponieważ jest to subiektywne odczucie. Partnerzy najlepiej wiedzą czy są szczęśliwi. Kryterium trwałości małżeństwa to czas trwania związku, ale nie zawsze pokrywa się to ze szczęściem w małżeństwie.
Mówiąc o małżeństwie, szczęściu małżeńskim należy pamiętać o klasyfikacji jaką przeprowadziła M. Braun – Gałkowska. Wyróżnia ona małżeństwa:
1. Zadowolone wysokie podobieństwo oceny związku,...

WYBÓR PARTNERA
Gdy poznajemy kogoś nowego, to można określić pewien schemat rozwoju znajomości dwojga ludzi przeciwnych płci. Określane jest to dynamicznym modelem nawiązywania znajomości. Należy tutaj wyróżnić:
- poziom wzajemnego poznania – cechy zewnętrzne i zachowanie partnera.
- pierwsze kontakty pary – atrakcyjność, podobieństwo cech. Jeżeli tego nie ma, to wtedy związek rozpada się
- stabilizacja związku- ważna jest tutaj komunikacja, wyobrażenia ról, wzajemne oczekiwania. Na tym etapie ważne jest wzajemne dogadanie się.
Jeżeli przejdziemy przez etap znajomości pozytywnie, warto jest głębiej przyjrzeć się partnerowi, ponieważ przy wyborze małżonka są bardzo ważne dwie cechy:
1. Endogamia – odnosi się do podobieństw społeczno kulturowych partnerów.
- wiek – najlepsza różnica wieku to 3- 5 lat. Większa różnica, uniemożliwia przystosowanie się do małżeństwa. Młode dziewczyny biorąc ślub ze starszym meżczyzną szukają nie partnera ale ojca. W takim małżeństwie są różnice potrzeb psychologicznych, seksualnych. Różnica wieku 5-10 lat też nie jest dobra, ponieważ w jednym czasie...